Misterul și valoarea artei Transilvănene.


Fundația ADEPT Transilvania a fost înființată în anul 2004 și este o organizație situată în primul eșalon al ONG-urilor de agro-mediu din România. Scopul principal al fundației este conservarea biodiversităţii naturale şi culturale a regiunilor istorice din Transilvania şi catalizarea dezvoltării unei economii rurale viabile bazate pe folosirea durabilă a resurselor naturale.

Prin elaborarea unui program integrat, Fundația ADEPT Transilvania a reușit să stabilească legătura dintre beneficiile sociale și economice de conservarea biodiversității și să dezvolte capacitatea locală pentru mai buna gospodărire a zonei pe viitor. ADEPT este puntea de legătură între expertiza din România și cea europeană pentru activități inovatoare de conservare a naturii și de dezvoltare rurală, strâns legate de bunăstarea comunităților locale.

ADEPT Transilvania este pilonul care a contribuit la înființarea Slow Food Sighișoara, primul Convivium Slow Food din România, care reunește consumatorii (hoteluri și restaurante) cu fermierii și producătorii locali. O gamă integrală de produse a fost înregistrată sub marca Arca Gusturilor Slow Food, activitate care a avut un rol determinant pentru valorificarea produselor locale tradiționale.

Prin proiectele implementate s-a dezvoltat un arsenal întreg de meșteșuguri care au fost incluse în circuitul turistic local. De asemenea prin susținerea acordată acestui proiect, fundația a reușit integrarea meșteșugurilor locale în ambalajul produselor alimentare locale.

Conservarea biodiversității zonei Târnava Mare este posibilă, în principal, datorită implicării în mod constant a fundației ADEPT prin implementarea măsurilor pentru creșterea cererii de produse locale și pentru sporirea veniturilor din agricultură. Măsurile au îmbunătățit în mod considerabil viabilitatea economică a micilor producători și a comunităților agricole.

Fundația ADEPT Transilvania este un actor cu rol principal pentru îmbunătățirea stării de conservarea a habitatului prioritar de pajiști uscate în SCI Sighișoara-Târnava Mare, fapt certificat și de către Directoratul General de Mediu al Comisiei Europene prin finanțarea proiectului STIPA, singurul proiect LIFE Nature din România în anul 2010.

Târnava Mare este o enciclopedie care oferă un spectacol vizual unicat prin fauna sălbatică și flora spontană, componente ale cadrului natural care se regăsesc doar în zona satelor săsești din sudul Transilvaniei.

Protejarea acestei regiuni de importanță excepțională nu este esențială doar din punctul de vedere al speciilor și habitatelor, al agriculturii sau al traiului zilnic al sătenilor; ci și din perspectiva lecțiilor ce pot fi învățate de aici, relevante pentru alte zone similare din Europa, mesaj promovat cu succes de către Fundația ADEPT Transilvania prin integralitatea activităților realizate în acest scop.

Pentru mai multe informații vizitati:
www.fundatia-adept.org
www.discovertarnavamare.org
www.facebook.com/FundatiaAdeptTransilvania